Köpvillkor

Køge, Danmark, d. 20. juli 2010

När du skapar en profil eller gör ett köp på Flirting.se accepterar du samtidigt dessa villkor:

Säkert köp hos Flirting.se

§1: Hos Flirting.se har vi tagit en rad åtgärdar för att göra ditt köp 100% riskfritt.


När du betalar med kort ser vi till att inga kortuppgifter sparas utav Flirting.se. Alla känsliga kortuppgifter förvaras i bank(lagkrav). Alla uppgifter som skickas från Flirting.se genom säkra servers och genom krypterad kod, så att ingen har möjlighet att ta del av dina uppgifter.

De uppgifter, du kan tänkas lämna till oss, är uteslutande till för internt bruk och kommer aldrig att ges vidare till utomstående (förutom om krav görs gällande genom lag). .

För att se till att ingen annan får tillgång till de uppgifter du lämnar till os kommer dessa krypteras. Kryptering innebär att uppgifterna ändras till en avancerad kod. Denna koden kallas SSL(Secure Sockets Layer) och medför att endast Achitrades servers (NETS-godkända) kan läsa dina uppgifter. För betalning med internationella kreditkort gäller samma lösning, dock sker kodningen genom ICP-servers.

När du betalar med kort hos Flirting.se är det därför säkert att ange kortnummer och utloppsdatum. NETS (Dankort och VISA/Dankort) eller ICP garanterar för betalningen, så att du aldrig kan hållas personligt ansvarig för falska betalningar på Flirting.se. Skulle olyckan inträffa kommer beloppet att täckas av din bank eller av Flirting.se.

Därför är det 100% säkert att handla hos Flirting.se.

Av hänsyn till våra användare och oss själva har vi gjort en rad policys och guidelines för användandet av Flirting.se. Tvivlar du eller har du några frågor är du välkommen att kontakta  via vårt supportformulär, under hjälp & support


§2: Betalning på Flirting.se:Du kan betala med kreditkort (bl.a. Visa och Mastercard) och i en viss mån alternativa betalningssätt (bl.a. Ewire) när du köper Flirting-poäng. Betalar du med kort kommer betalningen för varan att dras från ditt konto när varan har levererats. Betalning av abonnemangsavtal – se mer under abonnemangsvillkor.

§ 3: Skickat order:När du klickar på Acceptera får du direkt ett meddelande om att ordern är godkänd, ett kvitto och ett ordernummer. Det är en bra idé att skriva ut dessa uppgifter och förvara dem på ett säkert ställe, så att vi kan hjälpa dig på bäst möjliga sätt om problem skulle inträffa.

§4: Flirting-poäng; För användning vid köp av uppmärksamhetsprodukter på Flirting.se används Flirting-poäng. Dessa köper du enkelt överallt på sidan. 10 Flirting-poäng motsvarar 1 SEK, och vid återköp när du tar bort din profil görs ett avdrag på 10%. Det innebär inga kostader att använda Flirting-poäng på Flirting.se. Endast poäng du själv har köpt kan refunderas - poäng i sambang med abonnemang regleras enligt §10, och kommer återbetalas i förhållande till eventuell rabatt m.m. Poäng som du ej har betalt för kan ej ingå i ett återköp.

§5: Tredjemans missbruk: Flirting.se Aps åtar sig inget ansvar för tredjemans misbrug utav personliga profiler på Flirting.se – däribland missbruk av Flirting-poäng. Det är användarens ansvar att förvara användarnamn och lösenord på ett säkert ställe. Kolla eventuellt löpande din profilhistorik, och hittar du något misstänksamt, kontakta då genast Flirting.se Support på 855 111 322 under normal kontorstid eller genom att använda supportformuläret.

Abonnemangsvillkor

Det är möjligt att skapa en gratis profil på Flirting.se, men som betalande medlem får du tillgång till ett sensuellt universum, där du kan ladda upp, komma åt och se bilder och videor – samt se och komma åt webcamfunktionen.Dessutom kommer du kunna dra fördel av och använda en rad unika medlemsverktyg, som är designade för att hjälpa dig med den första, avgörande kontakten till andra – ditt livs kärlek eller kanske trevliga online-kompisar.  

§ 6: Flirting.se abonnemangsavtal:

    * 1 dags abonnemang: Betalas fortlöpande per dag. (Endast via mobil)
    * 1 veckas abonnemang: Betalas fortlöpande veckovis. (Endast via mobil)
    * Månadsabonnemang: Betalas fortlöpande per månad. (Betalning via kreditkort eller mobil)
    * Kvartalsabonnemang: Betalas fortöpande kvartalsvis. (Endast betalning via kreditkort)
    * Årsabonnemang: Betalas fortlöpande årsvis. (Endast vid betalning via kreditkort (Se § 7))
    


Vid köp av unikt, fortlöpande abonnemangserbjudande, kommer ett sådant erbjudande alltid ta utgångspunkt i en av de fyra abonnemangstyperna och de för dessa gällande abonnemangsvillkor.

§ 7: Betalning: Alla typer av abonnemang är uppbyggda på så sätt, att de automatiskt upprepas fram tills du väljer att säga upp ditt abonnemang (se villkor för uppsägning härunder). När du tecknar ett abonnemang accepterar du samtidigt, att Flirting.se automatiskt upprepar ditt abonnemang och drar ett belopp som motsvarar priset för det abonnemang, som förnyas. Beloppet kommer dras från det konto, som användes när det ursprungliga abonnemanget tecknades.

Alla produkter kan betalas med VISA och Mastercard.

Önskar du att betala genom banköverföring, kan detta endast göras med ett årsabonnemang och en transaktionsavgift på 25 SEK tillkommer. Vi förbehåller oss rätten att i framtiden öka denna transaktionsavgift.

§ 8: Ingåelse av avtal och kvittering: När du köper tillgång till Flirting.se ingår du avtalet med Flirting.se ApS, CVR-nr. 24 24 29 86, Torvet 15, 4600 Køge, Danmark. Telefon: 855 111 322. När köpet är klart kommer du ta emot ett e-mailkvitto. Detta kvitto är ditt bevis för avtalet och det motsvarar innehållet i den dokumentation som Flirting.se ApS förvarar om det ingånga avtalet.

§ 9: Ångerrätt:
Då ditt abonnemang omedelbart ger tillgång till skyddade områden på Flirting.se, omfattas inte medlemskapet av ångerrätten. Enligt §12, 2 i ”Lov om visse forbrugsaftaler”, gäller den i lagen beskrivna ångerrätten inte vid distansförsäljning, i så fall att tjänsten börjar gälla samtidigt med att avtalet ingås.

 

§ 10: Uppsägning/deaktivering: Om du önskar att deaktivera ditt fortlöpande abonnemang på Flirting.se, kan detta göras via "Medlem & Service" (se översta högra länk). Genom denna länk kan du deaktivera din automatiska förlängningen, som dras via ditt kreditkort. Önskar du hjälp med detta kan du kontakta support, som alltid sitter klar att guida dig..

 

Ring på telefon 855 111 322 för telefonisk support under dessa tider:

 

  • Måndag: 10.00 - 17.00
  • Tisdag:  10.00 - 17.00
  • Onsdag:  10.00 - 17.00
  • Torsdag: 10.00 - 20.00
  • Fredag:   10.00 - 14.00


I fall du säger upp ditt abonnemang innan det utlöper kommer din mängdrabatt att falla bort, därför att du vid avtalets ingåelse band upp dig för en bestämd period – detta innebär att din betalning för perioden, du har haft abonnemang, kommer justeras enligt ”standard”priset för ett abonnemang på Flirting.se (99SEK per påbörjad månad), som kommer gälla för den perioden du har haft möjlighed att använda tjänsten. Dessutom tillkommer en administrationskostnad på 89 SEK för manuell beräkning och transaktion. Uppsägning av ditt abonnemang kan ske genom fliken ”Min profil/Status”

Du kan enkelt deaktivera den automatiska förlängningen utav ditt abonnemang på " Medlem & Service" (se översta högra hörn)

 

Borttagna profiler kan ej ställa krav om kompensation för oanvänd abonnemangstid.


§ 11: Reklamation: Enligt köplagen har du 2 års reklamationsrätt. Om du önskar att reklamera över en brist vid din profil, måste du inom rimlig tid, efter det att bristen har upptäckts, göra reklamationen gällande. Reklamerar du inom två månader från det att du upptäckt bristen är reklamationen alltid rättidig.

Generella villkor:

§12: Förbehåll för ändringar:
Flirting.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller uppdatera dessa villkor, och du är införstådd med att vara omfattad av eventuella ändringar eller uppdateringar.

§ 13: Upphovsrätt: Denna hemsidan drivs och ägs av Flirting.se Aps, ett företag som är underlagt dansk lagstiftning och har sitt huvudkontor i Køge, Danmark. Vänligen läs igenom alla regler innan du börjar använda Flirting.se. Genom användandet av www.Flirting.se accepterar du automatiskt reglerna. Reglerna för profiler på Flirting.se har du accepterat när du skapade din profil. Om du inte accepterar reglerna, får du ej använda denna hemsida. Vi vill också göra dig uppmärksam på, att du måste vara 18 år eller äldre, för att att använda IX.NU/Flirting.se.

§14: Användandet at olika material Du får ej kopiera, reproducera, transmittera eller på annat sätt distribuera innehållet av denna hemsidan – t.ex. text, bild, ljud och video – offentligt eller kommersiellt utan förutgående skriftlig tillåtelse från Flirting.se ApS.

§15: Kundpolitik: Alla uppgiver du lämnar till Flirting.se behandlas med diskretion. Uppgifterna kommer endast att användas internt, och vi gör allt för att skydda och hemlighålla dina data – bl.a. genom kryptering och brandväggar. Vi garanterar, att vi ej kommer sälja eller låna ut personliga uppgifter till andra. Vi förbehåller oss rätten att ändra vår online-kundpolitik.

§ 16: Moms- och skatt: Alla priser är inklusive moms.

§ 17: Kontaktadress:
Detta website är ägd och driven av Digital Contact.

 

ScorAps-DigitalContact
Torvet 15, Forhuset
4600 Køge

Telefon: 855 111 322
CVR-nummer: 24242986

Nykredit, reg.nr. 8117 kontonr. 3113560
Iban  NYKBDKKK /DK9481170003113560

Etablerad 1998.